Privacy statement

Privacy en waarborg

Deze website komt tot stand en wordt beheerd door Spelenderwijs Ede. Deze website is bedoeld als nadere kennismaking met wat Spelenderwijs kan betekenen. Voor de klanten gaat de website nog een stap verder en worden diverse mogelijkheden geboden om rechtstreeks verzoeken aan ons door te geven.
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Spelenderwijs Ede kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de site of van de op de site vermelde gegevens. Spelenderwijs Ede aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele fouten, met inbegrip van virussen of andere schadelijke elementen. Alle op deze website gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud. Alle aanbiedingen op deze site zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Privacy

Alle door de gebruikers van deze site verstrekte persoonsgegevens worden door Spelenderwijs Ede uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, waaronder die van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Privacyreglement Spelenderwijs

Gebruik Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor specifieke doeleinden. Spelenderwijs Ede verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te beoordelen of deze website voldoende aansluit bij de wensen van haar relaties. Deze verwerking van persoonsgegevens is in het bijzonder gericht op:
1. het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Spelenderwijs;
2. de beoordeling van aanvragen van (potentiële) cliënten;
3. het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die de bezoeker van de site via de website beschikbaar stelt, kan verder gebruikt worden om die bezoeker te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de voorkeuren van de bezoeker, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze website verzameld, door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Het gebruik van cookies kan via de instellingen van de browser worden uitgeschakeld.

Website en derden

Het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden is niet van toepassing op websites van derden die via deze website worden bezocht.

Auteursrechten

Deze website en het ontwerp daarvan, alsmede de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Spelenderwijs Ede, waarbij het mogelijk is dat incidenteel materiaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.

Vragen en verwijdering gegevens

Voor vragen over deze voorwaarden en de privacyregeling en/of de wijze waarop Spelenderwijs persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Spelenderwijs of een brief sturen naar Spelenderwijs Ede, Postbus 8028, 6710 AA Ede. Heeft u op- of aanmerkingen over deze site, dan kunt u dat ook doorgeven aan de redactie.

Wijzigingen

Spelenderwijs Ede behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden en de daarvan deel uitmakende Privacy Regeling. De gebruiker van de site wordt geadviseerd deze voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat deze van eventuele wijzigingen op de hoogte is.

 

TERUG