Klein Vossenhol

Uw kind is van harte welkom bij peuteropvang Klein Vossenhol in Bennekom. Op deze locatie wordt gewerkt met de Puk methodeDit houdt in dat we gedurende het jaar met verschillende thema’s werken. Door middel van ouderbrieven houden wij u op de hoogte. De locatie beschikt over een ruimte die verdeeld is in verschillende speelhoeken en een verzonken zandbak. Wij zijn gehuisvest in gebouw Collage. In Collage zijn verder gehuisvest:de Wilhelminaschool, Buurtcentrum ’t Laag, Buitenschoolse opvang Ratjetoe en Cultura (muziek en bibliotheek). Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij de gang van zaken en activiteiten. Peuteropvang Klein Vossenhol heeft een oudercommissie. Kom gerust een keer langs om een indruk te krijgen van onze peuteropvang locatie. Als u een telefonische afspraak maakt, hebben wij alle tijd voor u en uw kind.

Impressie

MEDEWERKERS

  • Klein Vossenhol
   Conny Elbertsen
   Pedagogisch medewerker
  • Klein Vossenhol
   Rieta Nienhuis
   Pedagogisch medewerker
  • Klein Vossenhol
   Gerda van Daelen
   VVE Coach
  • Klein Vossenhol
   Jolanda Kisters
   Unit manager

CONTACTGEGEVENS

 • Maandag
 • 08:30 - 12:30/14:00 uur
 • Dinsdag
 • 08:30 - 12:30/14:00 uur
 • Woensdag
 • 08:30 - 12:30 uur
 • Donderdag
 • 08:30 - 12:30/14:00 uur
 • Vrijdag
 • 08:30 - 12:30 uur

REGULIERE DAGDELEN

U kunt kiezen uit minimaal 2 dagdelen van maandag tot en met vrijdag.

 

VVE DAGDELENvvei

Een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma is speciaal gericht op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen met extra aandacht voor de taal. Het Consultatiebureau geeft bij kinderen met een risico op een taalachterstand een schriftelijke indicatie af waarmee uw kind een VVE locatie kan bezoeken tegen een gereduceerd tarief.

 

Uw kind komt 3 dagdelen.