De Valkjes

Uw kind is van harte welkom bij Voorschool De Valkjes. U vindt ons in de School met de Bijbel in De Valk. Voorschool de Valkjes is georiënteerd op reformatorische grondslag. Dit houdt bijvoorbeeld in dat bij De Valkjes de christelijke feestdagen een passende invulling bij het reformatorisch geloof krijgen. Verder wordt en gewerkt met de Piramide-methode. Dit is een methode waarin aan de hand van thema’s wordt gewerkt aan alle ontwikkelingsgebieden van het kind, zoals bijv. taal, sociaal-emotioneel en motoriek. Bij alle thema’s staat het spel van kinderen centraal. De Valkjes is gevestigd in een lokaal van de School met de Bijbel in de Valk.

Impressie

MEDEWERKERS

  • Mirja Doeze Jager
   Pedagogisch medewerker
  • Annelies de Wit
   Pedagogisch medewerker
  • Jolanda Kisters
   Unit manager

CONTACTGEGEVENS

 • Ochtend
 • Maandag
 • 08:30 - 12:30 uur
 • Dinsdag
 • 08:30 - 12:30 uur
 • Woensdag
 • 08:30 - 12:30 uur
 • Vrijdag
 • 08:30 - 12:30 uur

REGULIERE DAGDELEN

U kunt kiezen uit minimaal 2 dagdelen op de maandag, woensdag en vrijdag.

VVE DAGDELENvvei

Een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma is speciaal gericht op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen met extra aandacht voor de taal. Het Consultatiebureau geeft bij kinderen met een risico op een taalachterstand een schriftelijke indicatie af waarmee uw kind een VVE locatie kan bezoeken tegen een gereduceerd tarief.

 

Uw kind komt 3 dagdelen.