De Speelboom

Uw kind is van harte welkom bij peuteropvang de Speelboom. Bij deze locatie wordt gewerkt met de Piramide methode van Spelenderwijs. Dit is een methode waarin aan de hand van thema’s wordt gewerkt aan alle ontwikkelingsgebieden van het kind, zoals taal, rekenen, creativiteit en motoriek. Bij alle thema’s, waar wij twee weken aan werken, staat het spel van kinderen centraal. Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij de gang van zaken en activiteiten Kom gerust een keer langs om een indruk te krijgen van onze peuteropvang locatie. Als u een telefonische afspraak maakt, hebben wij alle tijd voor u en uw kind. De Speelboom is gehuisvest in openbare basisschool de Zuiderpoort.

Impressie

MEDEWERKERS

  • Wilma Muhlenbaumer
   Pedagogisch medewerker
  • Jeannette Mol
   Pedagogisch medewerker
  • Sukran Celik
   Pedagogisch medewerker
  • Hetty van de Peppel
   Pedagogisch medewerker
  • Jolanda Kisters
   Unit manager

CONTACTGEGEVENS

 • Maandag
 • 08:15 - 14:15 uur
 • Dinsdag
 • 08:15 - 14:15 uur
 • Woensdag
 • 08:15 - 14:15 uur
 • Donderdag
 • 08:15 - 12:15 uur
 • 12:30 - 16:30 uur
 • Vrijdag
 • 08:15 - 14:15 uur

REGULIERE DAGDELEN

U kunt kiezen uit minimaal 2 dagdelen van maandag tot en met vrijdag.

VVE DAGDELENvvei

Een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma is speciaal gericht op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen met extra aandacht voor de taal. Het Consultatiebureau geeft bij kinderen met een risico op een taalachterstand een schriftelijke indicatie af waarmee uw kind een VVE locatie kan bezoeken tegen een gereduceerd tarief.

 

Uw kind komt 3 dagdelen.