De Regenboog

Uw kind is van harte welkom bij voorschool De Regenboog in Wekerom. U vindt ons in de  School met de Bijbel in Wekerom.  Voorschool de Regenboog is georiënteerd op reformatorische grondslag. Dit houdt bijvoorbeeld in dat bij De Regenboog de christelijke feestdagen een passende invulling bij het reformatorisch geloof krijgen.

Verder wordt er gewerkt met de Puk en de Bas methode. Door samen te spelen met de pop Puk, liedjes te zingen en andere activiteiten te doen, zijn de peuters spelenderwijs bezig met taal en voorbereidend rekenen. Door contacten met andere kinderen en pedagogisch medewerkers vergroten de peuters hun woordenschat, groeien ze in sociaal vaardig gedrag en leren ze nieuwe dingen ontdekken. Op verschillende manieren leren de peuters stappen te zetten in hun ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij de gang van zaken en activiteiten. Kom gerust een keer langs om een indruk te krijgen van onze peuteropvang locatie. Als u een telefonische afspraak maakt, hebben wij alle tijd voor u en uw kind.  Voorschool de Regenboog bevindt zich in de School met de Bijbel in Wekerom.

Impressie

MEDEWERKERS

  • Betty van den Berg
   Pedagogisch medewerker
  • Jojanneke Top
   Pedagogisch medewerker
  • Gerda van Daelen
   VVE Coach
  • Jolanda Kisters
   Unit manager

CONTACTGEGEVENS

 • Ochtend
 • Maandag
 • 08:15 - 12:15 uur
 • Dinsdag
 • 08:15 - 12:15 uur
 • Woensdag
 • 08:15 - 12:15 uur
 • Donderdag
 • 08:15 - 12:15 uur
 • Vrijdag
 • 08:15 - 12:15 uur

REGULIERE DAGDELEN

U kunt kiezen uit minimaal 2 dagdelen van maandag tot en met vrijdag.

VVE DAGDELENvvei

Een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma is speciaal gericht op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen met extra aandacht voor de taal. Het Consultatiebureau geeft bij kinderen met een risico op een taalachterstand een schriftelijke indicatie af waarmee uw kind een VVE locatie kan bezoeken tegen een gereduceerd tarief.

 

Uw kind komt 4 dagdelen.