Kwaliteit

Dragen van sieraden door kinderen
Met het oog op de veiligheid van uw kinderen vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Wilt u uw kinderen geen sieraden laten dragen wanneer zij naar de peuteropvang of buitenschoolse opvang gaan? Kinderen kunnen zich hierdoor bezeren doordat ze bijvoorbeeld verstrikt raken in of door een ketting. Op de peuteropvang komt het ook voor dat kinderen een klein sieraad of haarknipje in hun mond stoppen.

 

Toestemming toedienen zelfzorgmiddel
Alweer enige tijd geleden hebben wij uw toestemming gevraagd voor het toedienen van bepaalde zelfzorgmiddelen (Arniflor, Sudocreme, Calendula en Vaseline) op onze locaties. Mocht u dit formulier nog niet hebben ingeleverd op uw locatie, wilt u dit dan alsnog doen? Nieuwe ouders krijgen deze vraag wanneer zij hun kind inschrijven. Toelichting voor ouders overeenkomst toedienen medicatie-zelfzorgmiddel voor het formulier en de toelichting.

 

Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
De Wet Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang (IKK) stelt vanaf volgend jaar nieuwe eisen aan het (kwaliteits)beleid van kinderopvang. Bij Spelenderwijs wordt er hard aan gewerkt om alle wijzigingen die voortkomen uit deze wet tijdig klaar te hebben. Bij de wijzigingen gaat het om vier pijlers: Ontwikkeling van het kind staat centraal, Veiligheid en Gezondheid, Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk en Kinderopvang is een vak.
Spelenderwijs houdt u op de hoogte over verdere uitwerking en vraagt u om uw advies als de wet dit vereist.

 

GGD inspecties
Zoals u wellicht weet is het bij wet geregeld dat de GGD toezicht houdt op de kinderopvang in Nederland. Deze instantie controleert of de wettelijke eisen in de praktijk worden uitgevoerd en zichtbaar zijn.
Het GGD-inspectierapport is beschikbaar via de Spelenderwijswebsite van uw locatie. Heeft uw locatie een oudercommissie? Dan staat het GGD- inspectierapport ook ter bespreking op de agenda van het OC-overleg.
In het 2e en 3e kwartaal 2017 heeft de GGD 16 locaties voor peuteropvang en 6 bso-locaties geïnspecteerd. In 5 gevallen is de locatie geïnspecteerd voordat de locatie naar de nieuwe plek verhuisde. De andere inspecties waren reguliere jaarlijkse onderzoeken.

 

De volgende locaties zijn tussen maart en oktober bezocht.
PO-locaties: De Blokkendoos, De Peuterpoort, voorschool De Valkjes, Klein Vossenhol, voorschool De Regenboog, Dribbel, Pipeloen, SpetterSpat, Sim Sim, Woelwaters, DoReMi, De Heidehummel, De Veldmuis, De Blauwe Wonderkist, De Rode Wonderkist en ‘t Kruimeltje.
Bso-locaties: de Kern, Magic Kids, Super Groover, Blitz, Rataplan en Ratjetoe.

TERUG