28

Compliment, klacht of opmerking

Met een compliment, opmerking of klacht kunt u in eerste instantie altijd terecht bij de pedagogisch medewerkers of onze klantenservice. U kunt ook gebruik maken van onderstaand registratieformulier. Wij helpen u graag verder en vinden het belangrijk dat u zich bij ons welkom voelt. Uw reacties en ideeën stellen wij zeer op prijs. Deze geven ons de mogelijkheid om de opvang van uw kinderen zo optimaal mogelijk te maken. Ook met uw klachten gaan wij serieus om en doen er alles aan om deze samen met u op te lossen. In de werkwijze Omgang Spelenderwijs met ingediende klacht door een klant kunt u lezen hoe Spelenderwijs omgaat met de door u ingediende klacht of opmerking. Werkwijze Indienen en behandeling klachten

Mocht uw klacht bij Spelenderwijs Ede niet tot een oplossing leiden dan kunt u het geschil binnen twaalf maanden (na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij Spelenderwijs indiende) schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig maken.Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd. Klik hier voor de Registratieverklaring

TERUG