Vakantiegroet

Beste ouders en kinderen van Spelenderwijs,

In de laatste week voor de zomervakantie kijken wij (ook) bij Spelenderwijs terug op de afgelopen maanden. En, zoals voor zoveel mensen, was het een bijzondere tijd.

Aan het begin van 2020, vanaf half januari, is Spelenderwijs aangesloten bij Skar/Wij zijn JONG. Voordat de integratie van Spelenderwijs bij de Skar groep vorm kon krijgen legde het coronavirus alle reguliere processen plat. Alle aandacht en energie was nodig om de (nood)opvang vorm te geven. Op de locaties ontstonden allerlei initiatieven om de Spelenderwijs-kinderen van een afstand ‘opvang’ te bieden, want wat werden de kinderen gemist. Na verloop van tijd ging de opvang van alle kinderen terug naar ‘normaal’. En toch voelt het (nog) niet normaal. Er is veel gebeurd; mogelijk zijn er mensen in uw nabije omgeving getroffen door corona, er zijn beperkingen vanwege corona en onzekerheid hoe het virus zich gaat ‘gedragen’.

We willen u hartelijk danken voor het vertrouwen in onze organisatie wat wij vanuit ouders de afgelopen periode hebben ervaren. Ook wensen wij u sterkte wanneer corona u en uw geliefden geraakt heeft.

In de komende periode staat ons op het gebied van integratie nog genoeg te wachten. Natuurlijk heeft dit proces niet helemaal stilgelegen en is er (voor ouders) minder zichtbaar wel degelijk voortgang geboekt. Deze voortgang is er bijvoorbeeld op het gebied van overgang naar andere (digitale) systemen en werkwijzen. Ook zijn medewerkers ingelicht over de documenten van Wij zijn JONG op het gebied van Veiligheid en Gezondheid. Na de zomervakantie gaat dit (integratie)proces verder en zullen ook ouders hier meer van gaan merken.

De medewerkers van Spelenderwijs wensen u en uw kinderen een hele fijne zomervakantie toe. Veel plezier en ontspanning, thuis, op vakantie en ook op de vakantie BSO. We hopen jullie allen na de zomervakantie weer gezond en wel terug te zien op onze locaties.

TERUG