Onze collega's binnen het onderwijs kunnen gaan staken donderdag 5 oktober, wij nemen de opvang van uw kind over wanneer u dit wenst.
Scholen en overkoepelende besturen nemen, in overleg met de MR, zelf een besluit in het staken of niet. 
Mocht u donderdag 5 oktober opvang nodig hebben neemt u dan contact op met de pedagogisch medewerkers op uw BSO locatie (spreek ze aan of mail hen) Zij maken een inventarisatie voor opvang vanaf 8.30 uur.
 
Mocht u normaal geen opvang hebben op de donderdag dan kunt u alsnog opvang aanvragen voor de tijd 8.30-14.30 uur. 
Wanneer we te weinig aanmeldingen hebben voor een locatie dan zullen we kijken of we locaties bij elkaar in de buurt kunnen samenvoegen, zodat er voor elke ouder een oplossing kan worden geboden.
 
Bent u een ouder die een opvang probleem heeft op donderdag 5 oktober en u heeft geen BSO contract, schrijft u dan in voor een vakantiecontract. U kunt kosteloos een vakantiecontract met ons afsluiten, u kunt dan incidenteel betaalde vakantie opvang, studiedagen opvang en dus ook een stakingsdag afnemen. Wil u meer informatie neem dan contact op met onze klantenservice (link naar contactpagina) zij kunnen u nog meer informeren.